logo
तित-फोर-टैट मिसाइल हमले के बाद, ईरान र पाकिस्तानले टनाहरूको स्तर हटाउने; तर, विश्वासमा कमी आउँदछ।
तित-फोर-टैट मिसाइल हमले के बाद, ईरान र पाकिस्तानले टनाहरूको स्तर हटाउने; तर, विश्वासमा कमी आउँदछ।
ताहिरा र पाकिस्तान विहन ताणाहरूको तत्कालीन समाधान भएको छ, तर यसले पाकिस्तानलाई आफूलाई आतंकवादी समूहहरूलाई समर्थन दिने आरोप लागेको भारत, अफगानिस्तान, र ईरानसंगको खराव सम्बन्धहरू ज्ञात गराएको छ।