logo
नेपाल पुनः एक पर्यायमा
नेपाल पुनः एक पर्यायमा
नेपालमा फेरि पथ चढ्ने छ, बाटोगामि पुराणोनेपालमा राजवत पुनर्स्थापनाको मागमा समर्थनमा काठमाण्डूमा व्यक्ता भएका मानिसहरूले केहि हप्ता पहिले विशालको रैली आयोजन गरे, तर देशमा वर्तमान तथ्यांकको कारण, यस प्रसंगमा प्रदर्शनले जनताका आशाका सहित देशका राजनीतिक नेताहरूलाई लोकतंत्र र जनताका मनोभावहरूलाई बनाए राख्ने क्षमतासँग सम्बद्धतामा एक ठूलो प्रश्न छोड्ने गर्यो।