मालदीवका नयाँ सरकारले आफ्नो राष्ट्रियता संवेदना पल्टाउँदै भारतको खिलाफ अवहेलनाका काम गर्छ भनेर जनता हेर्ने भएको छ।
मालदीवकाे नयाँ सरकारले भारत विरुद्धका भावनाहरूलाई बढाउँदा, के मालदीवकाे राष्ट्रिय स्वार्थसँग खेल गर्दै छ?